Naar inhoud

Disclaimer

Deze website is in eigendom en beheer van de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken vzw (BBVT vzw), de Biolleylaan 98, 1150 Sint-Pieters-Woluwe.

 

Gebruiksvoorwaarden & privacy

A. Respect voor de  privacywet van 8 december 1992 
BBVT vzw verbindt zich ertoe om de wet van 8 december 1992, inzake de bescherming van het privéleven te respecteren aangaande de behandeling en de verwerking van de persoonsgegevens (de ‘privacywet’).  

B. Methode voor de verzameling van uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden verzameld en behandeld op basis van de gegevens die u vrijwillig verstrekt via uw online inschrijving. U kan deze gegevens tijdens de periode van uw lidmaatschap vrijwillig verder aanvullen.  

C. Verzending van formulier
Teneinde optimaal onze diensten optimaal te laten functioneren, wordt u uitgenodigd om een digitaal formulier in te vullen waarvan bepaalde velden gevolgd door een asterisk (*) verplicht in te vullen zijn en andere optioneel zijn. De optionele velden zijn enkel bedoeld om ons toe te laten u snel te contacteren en/of om die inlichtingen te bekomen die relevant zijn in het kader van een optimale uitvoering van onze diensten.  

D. Cookies
Tijdens uw bezoek kunnen deze website en zijn online diensten gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein gegevensbestand dat wordt verzonden vanaf onze webserver naar het cookiebestand op de harde schijf van uw computer. Cookies verzamelen informatie over uw surfgedrag op onze website en laten ons toe om de inhoud van onze webpagina’s aan te passen aan de keuzes die u tijdens uw bezoek aan de website heeft gemaakt. Wij maken soms gebruik van cookies om bepaalde voorkeursinstellingen te registreren. Er wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen in deze cookies. U kan zich verzetten tegen gebruik van cookies door uw webbrowser in die zin te configureren.  

E. Doeleinden
Uw aanvullende persoonsgegevens worden door ons slechts verzameld en verwerkt voor één van volgende doeleinden: voor het nationaal register van de BBVT • voor de inschrijving, uitnodiging en deelname aan onze cursussen en activiteiten • om ons en andere/eventuele opdrachtgevers in staat te stellen een lid te contacteren * ter voorbereiding van het officieel nationaal register van beëdigd vertalers en tolken * voor de werking van de beroepsvereniging.  

F. Verzamelde inlichtingen
De inlichtingen die verzameld worden zijn, naargelang het doeleinde, de volgende: • de persoonsgegevens en andere gegevens die het toelaten uw identiteit en uw beroepssituatie vast te stellen en u te contacteren • inschrijving in beroepscategorieën en/of voor één of meerdere statuten.  

G. Recht tot toegang en recht tot verbetering
U kan altijd de staat van uw persoonsgegevens controleren door contact met ons op te nemen via volgend e-mailadres: support@bbvt.be. Wij delen u deze staat dan zo spoedig mogelijk mee, nadat wij uw identiteit hebben gecontroleerd. In geval van een vergissing, onjuistheid of onvolledigheid met betrekking tot uw persoonsgegevens kan u ons uiteraard verzoeken om deze inlichtingen te verbeteren of aan te passen. Indien u van oordeel bent dat onze diensten de regelgeving inzake de bescherming van de persoonsgegevens niet respecteren, kan u ons hierover contacteren.  

H. Toestemming en Verwijdering
Door online in te schrijven verklaart u expliciet akkoord te gaan met het privacybeleid van de BBVT B.V. en met de behandeling en de verzameling van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacystatement. Bij het gebruik van onze diensten wordt u altijd in de mogelijkheid gesteld om de betrokken dienst niet meer aangeboden te krijgen.  

I. Eigendom en overdracht aan derden
Alle gegevens die door middel van onze diensten worden verzameld zijn de volledige eigendom van de BBVT B.V. en zullen enkel gebruikt worden in overeenstemming met de principes en modaliteiten vervat in deze privacystatement. Deze gegevens worden niet overgedragen aan niet-toegelaten derden.  

J. Veiligheid
De BBVT B.V. verbindt zich ertoe om alle nodige inspanningen te leveren noodzakelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens, dit om te vermijden dat zij worden vervormd, aangetast of meegedeeld aan niet-toegelaten derden. De databanken waarin uw gegevens opgenomen worden, zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang van derden.  

K. Diversen
Op de huidige privacyregeling is het Belgisch recht van toepassing.

Copyright 2023 BBVT
Design by Lake-IT