Naar inhoud

Inschrijving nationaal register van vertalers/tolken (laatste nieuws)

Sinds vrijdag 25.11.2016 kan men zich inschrijven op de website 

https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit

Voor de start van registratie, houdt u volgende zaken klaar:

  • Een kaartlezer voor uw elD kaart
  • Uw curriculum vitae in PDF-formaat
  • Kopie van een Kostenstaat aan FOD Justitie OF kopie van rechterlijke beslissing waarin u aangesteld werd, in PDF-formaat
  • Uw digitale profielfoto (niet groter dan 5MB)
  • KBO-nummer(s) via dewelke u factureert.

Op de loginpagina staan de vereisten beschreven waaraan uw PC/browser moeten voldoen. De installatie duurt 5 min. Gelieve Internet Explorer, Firefox of Chrome te gebruiken.

Brief van het DGRO over het nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken

http://www.bbvt.be/nieuws/detail/brief-van-het-dgro-over-het-nationaal-register-voor-beedigd-vertalers-tolken-en-vertalers-tolken

Tijdelijk register

In een eerste fase gebeurt de registratie in het tijdelijk nationaal register op basis van de overgangsbepalingen. Als u in het verleden al actief was als gerechtelijk vertaler of tolk voor justitie kan u zich registreren in het tijdelijk register vanaf 25 november 2016. U hebt dan vijf jaar de tijd voor een definitieve registratie.

Definitief register

In een volgende fase (vanaf maart 2017) gebeurt de registratie op basis van de vereiste documenten in het definitief nationaal register.  Nieuwe kandidaten die nog niet voor justitie werkten voor 1 december 2016 kunnen zich dan ook registreren. 

Registratie van buitenlandse vertalers/tolken in e-Deposit

Buitenlandse vertalers en tolken kunnen zich op vandaag nog niet registreren in e-Deposit.

Voorlopig worden alle vertalers en tolken (inclusief buitenlandse) nog steeds gevorderd op basis van de bestaande gegevens. Pas in een latere fase, zal op basis van het nationaal register, gevorderd worden.

Lees de interne mailcommunicatie van het DGRO voor meer details.

Zodra het systeem technisch klaar is, kunnen ook alle buitenlandse vertalers/tolken hun registratie in e-Deposit voltooien.

De minister kondigde een overgangsperiode van vijf jaar aan om de huidige beëdigd vertalers en tolken toe te laten zich in orde te stellen met de vereisten van de nieuwe wetgeving meer bepaald inzake opleiding en juridische kennis.

De wet werd gestemd op 10 april 2014. De uitvoeringsbesluiten die zouden opgenomen worden in de nieuwe Potpourri V zijn nog steeds niet officieel gecommuniceerd.

De invoering van het register wordt intensief voorbereid door een projectgroep maar wordt geconfronteerd met een aantal technische en juridische problemen. Er moet nog een wetswijziging goedgekeurd worden en de nodige uitvoeringsbesluiten worden voorbereid.

De werkgroep bevestigde dat er een ruime inlooptijd zal zijn om zich in te schrijven. Vermoedelijk zal in maart 2017 de eerste registratieperiode aflopen.

Wat de inschrijvingskosten voor het Register betreft, is het bedrag nog niet bekend.

Wij houden onze leden verder op de hoogte in 2017.

Contact

Dienst nationale registers 

http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/e-services/nationale_registers_experten

Gepubliceerd op
19/12/2016
Sociale media
Copyright 2023 BBVT
Design by Lake-IT