Naar inhoud

Laatste kans om deel te nemen aan onze permanente vorming van 2 juni 2023! Schrijf je zeker in voor de studienamiddag georganiseerd door de BBVT.

Op het programma: tolken bij de polygraaftest + lexicon in verband met drugs + netwerkborrel. Op 2 juni 2023 van 13u30 tot 18u30 in Brussel (Hermesgebouw).

Schrijf je zeker in voor de studienamiddag in het kader van permanente vorming (*) georganiseerd door de BBVT op 2 juni 2023.

Waarom ❓👉 om je bij te scholen en te netwerken ❗

Op de agenda: tolken bij de polygraaftest + lexicon in verband met drugs + netwerkborrel.

Voor wie ❓ 👉 Voor beëdigd vertalers en tolken. 

Wanneer en waar ❓ 👉 2 juni 2023 van 13u30 tot 18u30 in Brussel, Hermesgebouw van de KU Leuven, Stormstraat 4, 1000 Brussel. 2de verdieping, lokaal 2215.

Hoeveel ❓ 👉 de opleiding is gratis voor leden van de BBVT en kost 50 euro voor niet-leden. Aarzel niet om nu lid te worden en gratis deel te nemen aan de permanente vorming en de netwerkborrel.

Sluit je bij ons aan: laten we samen werk maken 💪 van ons beroep ❗

Voor meer informatie en het volledig programma 👇

Programma van de studienamiddag in het kader van permanente vorming voor BVT (*) op 2 juni 2023 in Brussel:

12.30 - 13.30: Aankomst en registratie 
 

13:30 - 13:35: Opening en welkomstwoord

  • Amal Boualga, voorzitter van BBVT-UPTIJ

13.35 - 15.00: “De polygraaftest: juridisch kader, uitleg en de rol van de tolk bij een test.”

  • Mr. Kristel Jansens, advocaat aan de balie van Leuven;
  • Dhr. Olivier Beullens en dhr. Bart Teerlynck, beiden hoofdinspecteur-polygrafist bij de dienst “Gedragswetenschappen” (GWSC) van de Centrale directie van de technische en wetenschappelijke politie (DJT) van de FGP

15.00 - 15.15: Koffiepauze

15.15 - 16.00 : “Een demonstratie van de polygraaftest.”

  • Dhr. Olivier Beullens en dhr. Bart Teerlynck, beiden hoofdinspecteur-polygrafist bij de dienst GWSC van de Centrale directie van de technische en wetenschappelijke politie (DJT) van de FGP

16.00 - 16.15: Koffiepauze

16.15 - 17.30: “Drugs: inzicht in de terminologie voor een correcte vertaling.”

  • Dhr. Etienne Dans, commissaris [te bevestigen], Clan Lab Response Unit (C.R.U.) van de Federale Politie (DJSOC)

17.30-18.30: Netwerkborrel

18.30 - 18.55 : Jaarlijkse Algemene Vergadering

  • Indiening jaarverslag 2022
  • Controle van de rekeningen
  • Verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur
  • Sluiting van de AV.

 Locatie: De opleiding vindt plaats op de Campus Brussel van de KU Leuven, “Hermes” gebouw, Stormstraat 4 te 1000 Brussel, 2de verdieping, lokaal 2215.

Deze bijscholing en de netwerkborrel zijn  geheel gratis voor de leden van de BBVT.  Inschrijving is steeds verplicht per mail naar contact@bbvt.be, ook voor de leden. Onze leden hebben hier al een mail over gekregen. Als u al ingeschreven bent, is uw plaats in de zaal natuurlijk verzekerd. 

Ook wie geen lid is van de BBVT, kan zich toch inschrijven voor deze bijscholing én de netwerkborrel. In dat geval bedragen de deelnamekosten 50 euro. De aansluitende Algemene Vergadering is uitsluitend voorbehouden aan leden van de BBVT.

Voor een vlot verloop van de bijscholing zullen In de zaal tolken voor simultaanvertaling FR<>NL aanwezig zijn. Voor de deelnemers aan de bijscholing en de algemene vergadering zullen voldoende headsets ter beschikking worden gesteld.

Inschrijving als niet-lid

Inschrijving is verplicht. De deelnamekosten bedragen 50 euro. Uw inschrijving is pas geldig na ontvangst van de betaling van de deelnamekosten. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen door vóór 1 juni 2023 per e-mail uw naam, voornaam, VTI-nummer, eventuele bedrijfsnaam, adres en btw-nummer (voor de facturatie) te sturen naar contact@bbvt.be.  

Betalingsgegevens:

BBVT-UPTIJ

IBAN: BE09 9731 3059 3457

Bedrag: 50 euro

Mededeling: “uw naam en voornaam”

Opgelet: Attesten van deelname aan de permanente vorming zullen (achteraf) enkel worden afgeleverd aan de deelnemers die blijven tot het einde van de opleiding. De facturen voor de deelnamekosten en de attesten van deelname zullen in de loop van juni 2023 aan de betrokkenen worden toegestuurd

Disclaimer: Wanneer u zich inschrijft voor ons evenement, geeft u ons uw toestemming om de foto's waarop u voorkomt te gebruiken als sfeerbeelden van het evenement waaraan u hebt deelgenomen, voor de promotie van het evenement en eventuele volgende edities (met name in de nieuwsbrief en webpublicaties van de Beroepsvereniging, met inbegrip van socialmediakanalen).  

Lid worden tot 31 mei 2024?

Als u beschikt over een geldig VTI-nummer, kan u lid worden van de BBVT. De jaarlijkse ledenbijdrage bedraagt 100 euro. Registreer u nu als lid vóór 1 juni 2023 en u geniet van lidmaatschap tot en met 31 mei 2024, wordt opgenomen in het ledenregister van de Beroepsvereniging en u kan gratis deelnemen aan de permanente vorming, de netwerkborrel en de Algemene Vergadering op 2 juni 2023.

____________________________________________________________________

(*) Artikel 555/9 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt de verplichtingen van de personen opgenomen in het nationaal register. Artikel 555/9, 2° stipuleert dat in het nationaal register opgenomen beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken de verplichting hebben permanente vormingen te volgen op het vlak van de kennis van de taal waarvoor ze werden opgenomen, alsook van de vertaaltechniek en van de gerechtelijke procedures.

Deze verplichting is ook verankerd in de deontologische code van de BVT, Hoofdstuk 8 - Permanente vorming. Artikel 22De tolk, vertaler of vertaler-tolk verbindt zich ertoe zich voortdurend bij te scholen, zowel op gebied van zijn bedrevenheid in het vertalen en/of tolken, als van zijn begrip van de (technische en juridische) procedures en technische woordenschat die hij bij de uitoefening van zijn opdracht nodig kan hebben. Hij brengt de FOD Justitie jaarlijks op de hoogte van de gevolgde opleidingen. 

Opgelet: Deze bijscholing is niet de opleiding “juridische kennis” zoals bedoeld in artikel 555/8 van het Gerechtelijk Wetboek en leidt dus niet tot getuigschrift van juridische kennis nodig voor opname in het nationaal register.

 

Gepubliceerd op
28/05/2023
Sociale media
Copyright 2024 BBVT
Design by Lake-IT