Naar inhoud

Legalisatie beëdigde vertaling voor gebruik in het buitenland: FOD Buitenlandse Zaken vraagt om altijd de brontekst (in origineel óf kopie) toe te voegen

De beëdigde vertaling van een document moet aan het originele document of aan een kopie van het originele document worden gehecht door middel van een nietje en een stempel van de beëdigd vertaler in de linkerbovenhoek van documenten.

 

Op 1 augustus 2022 ontving de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken van het hoofd van de dienst Legalisaties van de FOD Justitie een mail met volgende inhoud. We delen hem in deze nieuwsbrief om zoveel mogelijk beëdigd vertalers op de hoogte te brengen.

 

“Sinds enige tijd eist de FOD Buitenlandse Zaken dat beëdigde vertalingen die aan hen ter legalisatie worden voorgelegd steeds vergezeld moeten zijn van de brontekst (origineel of in kopie), anders weigeren zij te legaliseren.

Zij verwijzen hierbij naar de Ministeriële Omzendbrief van 14/01/2015 aangaande de legalisatie. (zie bijlage)

Wij hebben de procedures 3 en 4 navenant aangepast op onze website.

 Aangezien het gaat om een verplichting die wordt opgelegd door de FOD Buitenlandse Zaken, kunt u zich best tot hen richten indien u vragen heeft over praktische modaliteiten.”

 

Belangrijke opmerking van de FOD Buitenlandse Zaken: 

De beëdigde vertaling van een document moet aan het originele document of aan een kopie van het originele document worden gehecht door middel van een nietje en een stempel van de beëdigd vertaler in de linkerbovenhoek van documenten.

 

Uittreksel uit de omzendbrief van 14/01/2015 houdende instructies inzake legalisatie en onderzoek van vreemde documenten

Vertalingen:
Wanneer een door een buitenlandse autoriteit afgegeven document aangeboden wordt samen met een vertaling in één van onze landstalen dient het consulair posthoofd of de Minister van Buitenlandse Zaken zowel het origineel als de vertaling te legaliseren. Hij legaliseert de handtekening van de bevoegde ambtenaar op het origineel en de handtekening van de vertaler op de vertaling en hecht beide documenten samen met een omgeslagen bovenhoek waarop de zegel van de consulaire post of de zegel van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wordt aangebracht, zodanig dat het onmogelijk is beide documenten te scheiden zonder dat dit zichtbaar is.

 

 
Gepubliceerd op
05/08/2022
Sociale media
Copyright 2023 BBVT
Design by Lake-IT