Notulen van de vergadering van 30/09/2022: Tarieven

Betreft: Vergadering van 30 september 2022 tussen de beroepsverenigingen van de sector beëdigd vertalers en tolken en het kabinet van de vice-premier en minister van Justitie en de rechterlijke organisatie.

 

Aanwezig voor de beroepsverenigingen :

- Voor de BBVT-UPTIA: Amal Boualga, Teresa Elola-Calderon.

- Voor de CBTI-BKVT: Francis Aucquier, Gilles Plouvier

- Voor Lextra Lingua: Samia Belaid, Benjamin Van Hemelryck, Cornelia Van Bouwel.

Voor het kabinet van de minister van Justitie:

- Tom Hoorens (adviseur van de beleidscel)

- de verantwoordelijke voor het budget

Voor de FOD Justitie:

- Michael Lamhasni (directeur-generaal RO)

- Brigitte Collin (hoofd van de dienst NR + dienst Gerechtskosten)

- Claudia Vanderhaeghen (centrale dienst Gerechtskosten)

 

Inleiding: De vergadering was toegespitst op de tarieven en de belangrijkste wijzigingen in het ontwerp van Koninklijk Besluit. In de marge werden andere punten besproken, zoals: de anonieme VTI-nummers, prioritaire toegang voor tolken, betalingsachterstand bij het taxatiebureau Brussel NL en de harmonisatie van de interpretatie van het Koninklijk besluit. 

 

DE TARIEVEN

  • Indexering: er zal een indexering van 10% worden toegepast zoals bepaald in de wet (10% komt overeen met het inflatiepeil). De in de besluiten vastgestelde bedragen worden elk jaar op 1 januari aangepast en worden vóór 30 januari in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. De tarieven van de gerechtskosten zouden aanvankelijk met 5% worden verhoogd, maar deze verhoging gaat niet door vanwege de huidige energiecrisis.

Evolutie van de indexering  

2020

0,70%

2021

0.90%

2022

3,90%

2023

10%  (?)

  • Vertaaldiensten

Vertalers

Huidige tarieven

Tarieven 2023 (+10% ?)

Naar talen met logogrammen

1.0494

1.1543

Frans - Nederlands en omgekeerd

0.066

0.0726

naar het Fins, Lets, Ests, Sloveens, Litouws, Albanees, Maltees, Hebreeuws, Tibetaans, Turks en Roma-talen

0.1039

0.1143

Naar andere talen

0.0892

0.0981

  • Tolkdiensten

Tolken

Huidige tarieven

Tarieven 2023 (+10% ?)

Basisuurtarief

52.77

58.05

Kilometervergoeding

0.5824

0.6406

Wachttijd

37.38

41.12

 

HET BUDGET: In 2022 bedroeg het budget voor gerechtskosten 103 miljoen. Voor 2023 is een krediet van 98,51 miljoen uitgetrokken; als gevolg van inflatie- en indexaanpassingen zal 9,8 miljoen extra nodig zijn.

 

De belangrijkste voorgestelde wijzigingen in het nieuwe Koninklijk Besluit moeten ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Inspectie van Financiën:

1.   Aanpassing van nachttarief:  Het nachttarief worden uitgebreid van 20.00 tot 8.00 uur.

2.  Annulatiekosten: Annulatie wordt betaald als een uur prestatie en niet tegen het annulatietarief.

3.  Toeslag voor het gebruik van tolkuitrusting: Het gebruik van een tolkenkoffer geeft aanleiding tot een verhoging van het tarief met 50%.

4. Schrapping van de categorie "naar andere talen" en samenvoeging met de hogere categorie "naar het Fins, Lets, Ests, enz.

 

NATIONAAL REGISTER

1.            Vrijstellingen: De voorwaarden voor vrijstelling van de opleiding juridische kennis wijzigen. De referentieperiode (van 15 jaar ervaring) wordt nu berekend vanaf de datum van toepassing op de NR, niet vanaf 2016, wijziging zal in de loop van november worden bekendgemaakt in het Staatsblad.

2.            Definitieve inschrijvingen in het register :

-  BVT’s opgenomen in het register: BVT’s die al in het NR zitten en een vrijstelling of opleidingscertificaat hebben ingediend, zullen moeten wachten tot hun aanvraag voor de Aanvaardingscommissie komt.

- BVT’s  opgenomen in het register, maar die de juridische opleiding nog niet hebben afgerond of een vrijstelling hebben aangevraagd, hebben tot 1 december 2023 de tijd om aan de eisen te voldoen.

- BVT’s die na 1 december 2022 een aanvraag tot opname indienen, moeten een attest van voltooiing juridische opleiding of een bewijs van vrijstelling voorleggen, en betaling van de aanvraagkosten is vereist alvorens de aanvraag wordt verwerkt.

Van de ongeveer 2300 BVT's heeft de helft nog geen vrijstelling aangevraagd of een attest van juridische opleiding ingediend. Er is nog niemand definitief opgenomen in het nationale register. 400 dossiers zijn conform en klaar om in het definitieve register te worden opgenomen.

3.            Stempels: De stempels worden niet vernieuwd, maar vervangen door een elektronische handtekening.

- In België voor te leggen vertalingen worden gelegaliseerd door middel van een elektronische handtekening.

- Vertalingen voor te leggen in het buitenland: besprekingen met de FOD Buitenlandse Zaken zijn lopende.

- Het blijft mogelijk papieren documenten te legaliseren voor vertalers die niet elektronisch kunnen ondertekenen (bv. vertalers die geen Belgische eID hebben en in het buitenland wonen).

 

Andere te nemen maatregelen:

  • Taxatiebureaus: Het DGRO werkt aan een standaardisering en centralisering van de taxatiebureaus. Deze maatregel zal het enerzijds mogelijk maken de interpretatie van de wet te harmoniseren en anderzijds de werklast van de meest overbelaste taxatiebureaus te verlichten. Zij zullen kostenstaten kunnen doorsturen naar andere arrondissementen.

  • Prioritaire toegang tot gerechtsgebouwen: Een oplossing zal worden bestudeerd in afwachting van de ontvangst van de legitimatiekaarten, die zich in de laatste bestelfase bevinden.

  • Anonieme VTI-nummers: De kwestie van de veiligheid van tolken en vertalers die werken in gevoelige dossiers, baart zorgen. Aan dit specifieke onderwerp zal een speciale werkvergadering worden gewijd.
Gepubliceerd op
Social media

BBVT B.V.

Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken
de Biolleylaan 98, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
contact@bbvt.be

 

Bankrekening: BE09 9731 3059 3457
Ondernemingsnummer: BE0597.625.413

 
 
 
 
 
 
Gebruiksvoorwaarden & Privacy
Copyright 2022 BBVT
Design by Lake-IT