Naar inhoud

UITNODIGING - 2 DECEMBER 2022. Permanente vorming* voor beëdigd vertalers, beëdigd tolken en beëdigd vertalers-tolken.

Op vrijdag 02 december 2022 om 13.30 uur vindt in Brussel de Algemene Vergadering plaats van de BBVT. Dit jaar organiseren we voor het eerst een vorming (bijscholing) in het kader van de verplichte permanente vorming. Als u geen lid bent van de BBVT, kan u zich toch inschrijven voor deze bijscholing.

 

UITNODIGING

Permanente vorming* voor beëdigd vertalers, beëdigd tolken en beëdigd vertalers-tolken

2 DECEMBER 2022

 

Op vrijdag 02 december 2022 om 13.30 uur vindt in Brussel de Algemene Vergadering plaats van de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT). Dit jaar organiseren we voor het eerst een vorming (bijscholing) in het kader van de verplichte permanente vorming. Artikel 555/9 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt immers de verplichtingen van de personen opgenomen in het nationaal register. Artikel 555/9, 2° stipuleert dat in het nationaal register opgenomen beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken de verplichting hebben permanente vormingen te volgen op het vlak van de kennis van de taal waarvoor ze werden opgenomen, alsook van de vertaaltechniek en van de gerechtelijke procedures.

Deze verplichting is ook verankerd in de deontologische code van de BVT, Hoofdstuk 8 - Permanente vorming. Artikel 22: De tolk, vertaler of vertaler-tolk verbindt zich ertoe zich voortdurend bij te scholen, zowel op gebied van zijn bedrevenheid in het vertalen en/of tolken, als van zijn begrip van de (technische en juridische) procedures en technische woordenschat die hij bij de uitoefening van zijn opdracht nodig kan hebben. Hij brengt de FOD Justitie jaarlijks op de hoogte van de gevolgde opleidingen. 

Opgelet: Deze bijscholing is niet de opleiding “juridische kennis” zoals bedoeld in artikel 555/8 van het Gerechtelijk Wetboek en leidt dus niet tot getuigschrift van juridische kennis nodig voor opname in het nationaal register.

Als u geen lid bent van de BBVT, kan u zich toch inschrijven voor deze bijscholing. De inschrijvingskosten bedragen 35 euro. De aansluitende Algemene Vergadering en de netwerkborrel zijn uitsluitend voorbehouden aan leden van de BBVT.

In de zaal worden tolken voor simultaanvertaling Frans-Nederlands en Nederlands-Frans voorzien. Voor de deelnemers aan de bijscholing en de algemene vergadering zullen voldoende headsets ter beschikking worden gesteld.

 

 

Programma

 

13.30 - 14.00: Aankomst en registratie 

14:00 - 14:15: Opening en welkomstwoord

  • Amal Boualga, voorzitter van BBVT-UPTIJ

14.15 - 15.00: “Beëdigde vertalingen en de elektronische handtekening: vaarwel aan de fysieke stempel!”

  • Gastspreker: nog te bevestigen

15.00 - 15.15: Koffiepauze

15.15 - 16.00 : “Strafrechtelijke vonnissen waarbij geen effectieve straf wordt uitgesproken: inzicht in de terminologie voor een correcte vertolking.”

  • Mevr. Véronique Truillet, substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep van Luik

16.00 - 16.15: Koffiepauze

16.15 - 17.00: “Verhoorder - verdachte - advocaat - tolk: een magisch vierkant? Verhoortechnieken.”

  • Mr. Kristel Jansens, advocaat aan de balie van Leuven

 

17.00 – 17.30 : Jaarlijkse Algemene Vergadering**

  • Indiening jaarverslag 2021
  • Controle van de rekeningen
  • Voorstelling van de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement
  • Verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur
  • Sluiting van de AV

 

17.30 – 19.00: Netwerkborrel**

Locatie: KU Leuven: Hermes building, Stormstraat 2, 1000 Brussel, 2de verdieping

 

 

*De inschrijvingskosten bedragen 35 euro. Gratis vorming voor leden van de BBVT. Inschrijving is steeds verplicht, ook voor de leden (per mail). Leden hebben hier al een mail over gekregen.

**De Algemene Vergadering en de netwerkborrel zijn voorbehouden aan leden van de BBVT.

 

 

 

Inschrijving als niet-lid

 

Inschrijving is verplicht. De inschrijving is pas geldig na ontvangst van de betaling van de deelnamekosten. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen door vóór 29 november 2022 per e-mail uw naam, voornaam, eventuele bedrijfsnaam, adres en btw-nummer (voor de facturatie) te sturen naar  contact@bbvt.be.  

Betalingsgegevens:

BBVT-UPTIJ

IBAN: BE09 9731 3059 3457

Bedrag: 35 euro

Mededeling: “uw naam en voornaam”

 

 

Lid worden tot eind 2023?

 

Als u beschikt over een geldig VTI-nummer, kan u lid worden van de BBVT. Registreer u nu als lid vóór 26 november 2022 en u geniet van lidmaatschap* tot eind 2023, wordt opgenomen in het ledenregister van de Beroepsvereniging en u kan gratis deelnemen aan de permanente vorming, de Algemene Vergadering en de netwerkborrel op 2 december 2022.

 

 

*Jaarlijkse ledenbijdrage: 100 euro

Gepubliceerd op
19/11/2022
Sociale media
Copyright 2024 BBVT
Design by Lake-IT