Naar inhoud

Nieuws

Geplande “kleine aanpassingen” aan het tariefbesluit zijn niet meer aan de orde

De beschikbare budgetten maken enige opwaardering van de tarieven op dit moment onmogelijk, zelfs al was het totale budget van de FOD Justitie nog nooit zo hoog als in 2023.

19 October 2023

Arbeidsomstandigheden van de gerechtstolken

Schriftelijke parlementaire vraag van Sophie Thémont (PS) aan minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.

19 October 2023

Draag bij aan de groei van de BBVT

De BBVT is van plan om een pool van vrijwilligers te vormen om onze volgende bijeenkomsten en evenementen te organiseren.

18 October 2023

Legitimatiekaarten

Dit bericht is enkel voor leden

18 October 2023

"Zonder beëdigd vertalers en tolken kan justitie gewoon niets aanvangen. Er zou chaos heersen bij politie en justitie" (*)

Ter gelegenheid van de naamdag van de heilige Hiëronymus (30 september), patroonheilige van de vertalers, wil de #BBVT de Internationale Dag van de Vertaler vieren door te wijzen op de belangrijke rol die onze leden spelen binnen justitie in België.

29 September 2023

Van een voorstel van de BBVT tot een ontwerp KB anonieme identificatienummers voor vertalers en tolken

De lange weg naar een KB voor het gebruik van anonieme identificatienummers voor vertalers en tolken in gevoelige gerechtelijke dossiers.

28 September 2023

Anoniem identificatienummer voor vertalers en tolken: alle details over het ontwerp van KB

Dit bericht is enkel voor leden

28 September 2023

De eerste legitimatiekaarten zijn eindelijk verstuurd!

Dit bericht is enkel voor leden

27 September 2023

Verslag vergadering vertalers/tolken van 30 augustus 2023

Dit bericht is enkel voor leden

26 September 2023

Eerste draft omzendbrief “werking vertalers en tolken"

Dit bericht is enkel voor leden

12 September 2023

Copyright 2024 BBVT
Design by Lake-IT