Naar inhoud

Nieuws

Vertalers moeten hun kostenstaten voortaan indienen bij het taxatiebureau van het arrondissement van hun verblijfplaats

KB van 23 december 2021 tot wijziging van artikel 40 van het KB van 15 december 2019 tot vaststelling van de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, geverifieerd, betaald en teruggevorderd, met het oog op de versnelling van de controle en de betaling van de kostenstaten van de prestatieverleners

07 January 2022

Erelonen en verplaatsingskosten FOD Binnenlandse Zaken — Tarief 2022

Het tarief 2022 voor tolk- en vertaalprestaties bij de DVZ, het CGVS of de RvV.

27 December 2021

Supplement van 15% bij gebruik van tolkapparatuur met microfoon geldt ook voor de periode van vóór 18 november 2021

Het DGRO bevestigt: supplement van 15% bij gebruik van tolkapparatuur met microfoon geldt ook voor de periode van vóór 18 november 2021 én in de toekomst.

21 December 2021

30% van kostenstaten ingediend in boekhoudapplicatie FOD Justitie kent betalingstermijn van meer dan 90 dagen

De minister van Justitie over het wegwerken van de betalingsachterstanden en de recente betaalsituatie.

20 December 2021

Een efficiënte FOD Justitie moet erin slagen om zijn dienstverleners correct uit te betalen

Beroepsvereniging verheugd over toekomstplannen van minister van Justitie voor vertalers en tolken, doch kritisch over betalingsachterstand in Brussel

14 December 2021

De BBVT heeft jou nodig!

Laten we samen werk maken van ons beroep!

13 December 2021

Achterstand in de betaling van de vergoedingen voor de tolken bij het gerecht

Schriftelijke parlementaire vraag van Nabil Boukili aan minister van Justitie Vincent Van Quickenborne over "De achterstand in de betaling van de vergoedingen voor de tolken bij het gerecht" (MV 22138C).

07 December 2021

Verslag van de vergadering van 18/11/2021 met de nieuwe directeur-generaal Rechterlijke Organisatie

Het Gemeenschappelijk Front bestaande uit vertegenwoordigers van BBVT, BVT en GVT heeft op 18/11/2021 een ontmoeting gehad met de heer Michaël Lamhasni, directeur-generaal van de rechterlijke organisatie, en met de heer Tom Hoorens van het kabinet van de minister van Justitie.

30 November 2021

Slotformule beëdigde vertalingen

Mail van het hoofd van de dienst Legalisaties van de FOD Justitie van 29 november 2021.

29 November 2021

Wat brengt 2022 voor de beëdigd vertalers en tolken?

De beleidsnota "Justitie" voorziet belangrijke wijzigingen met betrekking tot beëdigd vertalers en tolken in/vanaf 2022.

20 November 2021

Copyright 2023 BBVT
Design by Lake-IT