Naar inhoud

Nieuws

Verslag van de vergadering van 18/11/2021 met de nieuwe directeur-generaal Rechterlijke Organisatie

Het Gemeenschappelijk Front bestaande uit vertegenwoordigers van BBVT, BVT en GVT heeft op 18/11/2021 een ontmoeting gehad met de heer Michaël Lamhasni, directeur-generaal van de rechterlijke organisatie, en met de heer Tom Hoorens van het kabinet van de minister van Justitie.

30 November 2021

Slotformule beëdigde vertalingen

Mail van het hoofd van de dienst Legalisaties van de FOD Justitie van 29 november 2021.

29 November 2021

Wat brengt 2022 voor de beëdigd vertalers en tolken?

De beleidsnota "Justitie" voorziet belangrijke wijzigingen met betrekking tot beëdigd vertalers en tolken in/vanaf 2022.

20 November 2021

De officiële stempel van beëdigd vertalers: het begon met een advies van de BBVT in februari 2017

De ontstaansgeschiedenis van de officiële stempel: van een advies van de BBVT uit 2017 tot een handige oplossing in afwachting van de e-legalisatie

20 November 2021

Reactie van het kabinet van de minister van Justitie op opmerkingen van de BBVT over de betalingsachterstand in Brussel

Reactie van de adviseur van de beleidscel van de minister van Justitie op de opmerkingen van de BBVT over de betalingsachterstand in Brussel (28 oktober 2021)

28 October 2021

Beëdigd tolken en vertalers uit België solidair met de actievoerende registertolken en -vertalers in Nederland

Communiqué van 23 oktober 2021

23 October 2021

De achterstallige betalingen aan vertalers en tolken

Mondelinge parlementaire vraag van Kristien Van Vaerenbergh aan minister van Justitie Vincent Van Quickenborne over "De achterstallige betalingen aan vertalers en tolken", Commissie Justitie van 7 juli 2021

08 July 2021

Toepassing richtlijn betalingsachterstand op diensten in opdracht van rechtsinstanties van de overheid (de rechterlijke macht)

Parlementaire vraag van Europarlementslid Geert Bourgeois aan de Europese Commissie betreffende de toepassing van Richtlijn 2011/7/EU op diensten in opdracht van rechtsinstanties van de overheid (de rechterlijke macht) + antwoord van Eurocommissaris Thierry Breton namens de Europese Commissie.

02 July 2021

De tolkenkoffers (fluistersets)

Mondelinge parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Ben Segers aan minister van Justitie Vincent Van Quickenborne over "De tolkenkoffers" en het antwoord van de minister, commissie voor Justitie van 5 mei 2021

05 May 2021

Tarieven van de gerechtskosten in strafzaken 2021

Omzendbrief 131/8 over de indexering van de tarieven van de gerechtskosten in strafzaken en de gelijkgestelde kosten. Belgisch Staatsblad 29-01-2021.

29 January 2021

Copyright 2023 BBVT
Design by Lake-IT